Zeměpis IX

Autor: Šárka Bielaková <obielak@volny.cz>, Téma: Učební plány, Vydáno dne: 13. 06. 2010

Základní informace pro žáky a rodiče

Aktuální téma:
Česká republika - opakování (poloha, rozloha, povrch, vodstvo, přírodní poměry, obyvatelstvo (velká města, životní úroveň), hospodářství atd.)

Doporučená domácí příprava:

 • Opakování učiva loňského ročníku
 • Práce s atlasem a se slepými mapami
 • Práce se sešitem a pracovními listy
 • Vyhledávání aktuálních informací
 • Sledování cestopisných a přírodovědných filmů
 • Vypracování domácích úkolů (průběžně dle zadání)

  Celoroční učivo:
  1. Opakování - ČR a Evropa.
  2. Lidé na Zemi.
  3. Světové hospodářství.
  4. Krajina, ekologie.
  5. Politická mapa světa.
  6. Státy a regiony Evropy
  7. Náš region.  Evropa