Poděkování sponzorům

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Finance, Vydáno dne: 15. 02. 2008

Pomáhají zvyšovat úroveň školy

Sponzorské dary evidujeme posledních 17 let. Dají se rozdělit do několika skupin:

 • finanční dary na konkrétní věc nebo činnost
 • dary do sbírky na vybavení nové školy
 • příspěvky do tomboly školních plesů
 • mimořádná práce pro školu bez nároku na odměnu.

  Celkový počet sponzorů, kteří věnovali škole alepoň 500 Kč je přes sto. Ještě více přispělo částkami mezi 100 Kč a 500 Kč. Celková suma je přes 1.000.000 Kč. Největšími dárci (20.000 Kč a více) jsou: Karel Klusáček - sladovna Kounice, Ondřej Bielak - Kounice, Pavel Škývara - Kounice, Tomáš Liška - Kounice, Václav Bryndza - Vykáň, Český svaz chovatelů - Kounice, Homolková - truhlářství Poříčany, Jaroslav Líbal - Kounice, Libor Šmejkal - Bříství, Jaroslav Pokorný - Elpon Kounice, JOKEY - Vykáň, Osinovi - Kounice, Ságnerovi - Kounice.

  Ze sponzorských peněz škola financovala a financuje zejména:

 • vybavení nové školy nábytkem
 • vybavení IT technikou
 • sportovní akce
 • nákup některých pomůcek (venkovní ping-pong, tabule, hrnčířský kruh...)
 • placení dopravy na školní akce.

  Příklady sponzorování z poslední doby: zabezpečení školy, školní rozhlas, nové knihy, kancelářské školní potřeby, ozvučení školních akcí, dary školnímu sportovnímu klubu, bezpečnostní úprava zábradlí, příprava školního webu, magnetické tabule, hrnčířský kruh, hudba při školních akcích, zemní práce kolem školy, úprava oken a dveří, doprava žáků.

  Tento odstavec z původní verze článku už je historií:

  Hlavní náklady na provoz školy nese Městys Kounice, ale ten v následujících letech čekají dva velké úkoly. Stavba bytového domu a stavba tělocvičny. I když na bytový dům je schválena čtyřiapůlmilionová dotace a doufáme, že při stavbě tělocvičny pomohou peníze z fondů EU, i tak se bude jednat o miliony z obecních peněz. Proto každá pomoc škole z řad veřejnosti bude nyní zvlášť vítána. Dalším zdrojem peněz jsou státní a krajské granty a soutěže, kde každoročně získáváme desítky tisíc hlavně na sportovní vybavení a ICT techniku.
  Konkrétní projekty, které bychom rádi realizovali a z důvodu nedostatku financí je budeme realizovat pomalu a s obtížemi:

 • sportovní dresy pro atletický kroužek
 • výměna nebo přestavba žákovských lavic a židlí podle nových evropských norem
 • doplnění venkovních herních prvků
 • stavba amfiteátru a odpočinkového centra na severní straně pozemku

  Možnosti sponzorování jsou rozmanité. Všem stávajícím i budoucím sponzorům děkuji za jejich dary, peníze i práci.
  Neděkuji za sebe, děkuji za žáky naší školy, pro kterou jsou sponzorské dary určeny. Určitě velkou měrou pomáhají zvýšit úroveň naší školy.