Hledáme sponzory

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Finance, Vydáno dne: 06. 06. 2008

Kdo pomůže vylepšit prostředí školy?

Letos jsme získali státní granty na další vybavení sportoviště a na příjezdovou komunikaci. Obec Kounice vybuduje záchytné parkoviště a připravuje stavbu tělocvičny. Přesto je ve škole stále co zlepšovat.

Hledáme sponzory zejména na toto vybavení

 • automaty na výdej chlazené vody pro žáky
 • stavitelné lavice a židle do tříd
 • dataprojektory do tříd
 • interaktivní tabule
 • klimatizace do počítačové učebny
 • obložení chodeb
 • studie na zvýšení školy o jedno patro.

  Všem, kteří chtějí pomoci, předem za žáky děkuji.

  Jindřich Domín, tel. 321 695 873, 728 888 523