Přebory školy ve skoku dalekém

Autor: Jaroslav Urban <urbanovi.p@quick.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 22. 11. 2009

Po osmnácté a naposled !!!


V roce 1992 nebyly podmínky pro dobré výkony ve skoku dalekém ideální ! Proto jsem se rozhodl uspořádat přebory školy v tunelu sportovní haly v Českém Brodě.
Každý následující školní rok se během listopadu vystřídaly v Českém Brodě desítky žáků naší školy, kteří si v ideálních podmínkách / japex,tretry / vylepšovaly své výkony v dálce. Například v roce 1999 skákalo v Českém Brodě 106 žáků !!!
V Kounicích jsme sice vylepšovali doskočiště pro dálku, ale s brodským se stále nedá srovnávat a nelze skákat v tretrách !

Tradici jsem udržoval do letošního roku. Poslední tři roky se počet dobrovolných skokanů snižoval a po letošním roce jsem se rozhodl, že letošní přebor byl posledním !
Kde zůstali žáci a žákyně ze IV., VI.,VII., a VIII. třídy ???
Pronájem haly něco stojí, učitelky dělají žákům doprovod ve volném čase...!

Chyba je asi ve mně. Nedokážu už žáky motivovat. Jestliže se řekne, že akce je dobrovolná, děti na to kašlou. Mnoho dětí z naší školy chodí na angličtinu. Uvědomte si, kolik by jich tam chodilo dobrovolně / vzkaz rodičům mých žáků / !!!!!

Výsledky 18. a zároveň posledního ročníku přeboru školy ve skoku dalekém v Českém Brodě ve dnech 6. a 20.11. 2009 najdete zde

Jaroslav Urban