Granty - přehled

Autor: Radek Tůma <@>, Téma: Finance, Vydáno dne: 01. 09. 2014

Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Školní psycholog a speciální pedagog

Školní logoped

Mimoškolní aktivity

Granty 2014

Výtvarně dramatický filmový kroužek

iPady

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Nákup notebooků pro učitele"

Stavba haly

Zabezpečení školy

Víceúčelové hřiště