Školní logoped

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Vzdělávání, Zdroj: Eliška Haltofová, Vydáno dne: 11. 11. 2014

Základní informace

V rámci projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod je na naší škole zajištěna péče školské logopedky.
Logopedka na škole zabezpečuje

 • odbornou činnost v oblasti prevence, diagnostiky a komplexní logopedické intervence u žáků s narušenou komunikační schopností
 • metodické a konzultační činnosti v oblasti své působnosti pedagogům i rodičům.

  V případě dotazů mohou rodiče logopedku kontaktovat na telefonním čísle 731 042 478 a domluvit si konzultaci.

  Logopedka na škole působí každou středu v době od 7:30 do 11:00.


  Vážení rodiče,

  na základě screeningu zaměřeného na úroveň fonologického uvědomění u žáků první tříd jsme Vaše dítě vybraly do kroužku Tréninku fonologického uvědomění podle D.B. Elkonina. Tento kroužek bude probíhat 1hodinu týdně a je bezplatný.

  Cílem tohoto tréninku je rozvinout u Vašeho dítěte ty sluchové percepční dovednosti, které jsou důležité pro snadnější získání čtenářských dovedností. Velmi laicky řečeno, cílem je naučit dítě lépe vnímat hláskovou strukturu slova. Tím se preventivně působí na to, aby se později nerozvíjely u dítěte obtíže se čtením a psaním, nebo aby byly alespoň tyto obtíže co nejmenší.

  Máte-li jakýkoliv dotaz, můžete se telefonicky či mailem obrátit na Mgr. Elišku Haltofovou (731/042478, poradnacb.haltofova@gmail.com), která bude trénink s dětmi provádět. V případě Vašeho zájmu můžete rovněž po předchozí domluvě nahlédnou do hodin tréninku.

  Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše dítě tento trénink absolvovalo, sdělte to, prosíme, neprodleně Mgr. Haltofové na výše uvedený kontakt nebo třídní učitelce Vašeho dítěte. Vzhledem k velmi omezenému počtu volných míst bude možnost navštěvování tréninku ihned nabídnuta jinému dítěti.


  Mgr. Eliška Haltofová, školský logoped


  Mgr. Zuzana Lebedová, logoped - supervizor


  V Českém Brodě 14.10.2014