Atletická přípravka hodnotí

Autor: Jaroslav Urban <urbanovi.p@quick.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 12. 06. 2015

Obhájila Sofie Schovancová a zvítězilo všech třicet mladých atletů!

Po téměř 10 měsících hodnotím 2. rok naší činnosti atletické přípravky velice pozitivně.
Absolvovali jsme od 26.9. 2013 32 tréninků a 25 závodů.
Začali jsme s 30 dětmi, skončilo nás 30, posun oproti minulému roku!

Vidím veliký pokrok u všech atletů, výsledky se projevují na jednotlivých závodech!
Poděkování patří mým asistentkám Lence a Kačce, bez nich si nedovedu naše tréninky představit!
Poděkování patří i rodičům, kteří s námi závody v okolí o víkendech objížděli.

Přeji všem hezké prázdniny a první bod na příští školní rok získají Ti, kteří se zúčastní 36. ročníku Memoriálu Petra Šimka v sobotu 18.7. v 9:00 v Kounicích.

Příští rok počítám s pokračováním naší činnosti, přednost budou mít stávající členové a max. 5 druháků.
Tréninky jako v letošním roce - čtvrtky 14:05 - 15:25!

J. Urban

Hodnocení pololetí najdete zde