V dubnu začínáme plavat!

Autor: Jaroslav Urban <urbanovi.p@quick.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 07. 03. 2016

Po roce opět do Čelákovic!

Po roce opět přichází čas jedné z tradičních a pro život nesmírně důležitých tělovýchovných akcí naší školy - čas plaveckého výcviku.

Letošní plavecký výcvik začíná v pátek 1.4. v plaveckém bazénu v Čelákovicích.

Zúčastní se ho 2. třída (9 dvouhodinových lekcí), 3. třída (5 dvouhodinových lekcí), 4. třída (6 lekcí) a 5. - 9. třída ( jedna lekce ).

Termíny - 1.4. (5.,6. třída), 8.4. (7 - 9. třída),15.4., 22.4., 29.4. ,6.5., 13.5.(2. a 4. třída), 20.5.,27,5.,3.6.,10.6. (2. a 3. třída), 17.6. (3. a 4. třída).

Pronájem bazénu a plavecký výcvik v ceně cca 35.000,- Kč zajišťuje škola. Dopravu hradí rodiče. Po dohodě s dopravcem jsme stanovili jako loni částku 55,- Kč na žáka a lekci tj. 495,- Kč pro 2. třídu, 275,- Kč pro 3. třídu a 330,- Kč pro 4. třídu.
Termín zaplacení je 15.4. pro 2. a 4. třídu, 20.5. pro 3. třídu. Za omluvené absence se příslušné částky vrátí na konci výcviku.
Věřím, že i letošní plavecký výcvik se vydaří.

Jaroslav Urban