Školní řád pro rok 2016/2017

Autor: Vendula Dovole <vendula.dovole@post.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 02. 09. 2016

Aktualizace k 1.9.2016

Školní řád byl dle novely zákona 561/2004 Sb. ke dni 1.9.2016 doplněn o bod týkající se práv a povinností žáků. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

Znění školního řádu naleznete zde.