ŠD v roce 2017/2018

Autor: Vendula Dovole <vendula.dovole@post.cz>, Téma: Kroužky, družina, Vydáno dne: 20. 06. 2017

Kritéria přijetí do školní družiny v roce 20172018.

Ve školní roce 2017 – 2018 budou otevřena 4 oddělení školní družiny. Dojde tedy k navýšení o 25 dětí a kapacita školní družiny se zvedne ze 75 na 100 žáků.

Zápisní lístky ŠD budou k dispozici v pondělí 4. 9. 2017


Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny:
Přednostně budou přijímáni

a) žáci 1. a 2. ročníků

b) žáci 3. ročníku – do naplnění kapacity budou přednostně přijímání žáci na základě písemné žádosti rodičů podle sociální potřebnosti (dojíždění, zaměstnanost zákonných zástupců, atd.)

c) žáci 4. a 5. ročníku – viz b)


Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 600,- Kč + 150,- Kč materiál//dítě/pololetí.